Om 5-15.org
Takk til NevSom
Translation of the Five-To-Fifteen (FTF; 5-15) questionnaire. Guidelines and obligations


Om 5-15.org

5-15R er et nordisk spørreskjema for kartlegging av vansker hos barn i alderen 5 til 17 år. Foreldre og lærere kan fylle ut papirskjemaet som de har fått av utreder. De kan også fylle ut på nett eller mobil ved å benytte en personlig lenke som blir tilsendt fra utreder. På www.5-15.org kan fagpersoner som er godkjente som brukere laste ned skåringer og motta en umiddelbar grafisk oversikt over resultatene. Motorikk, oppmerksomhet/eksekutivfunksjoner, språk, læring, hukommelse, sosial fungering og atferdsmessige/psykiske vansker er blant de områdene som dekkes. Normeringen av foreldreskjemaet baserer seg på skjemaer fylt ut av ca. 4.000 danske foreldre i tidsrommet 2011 til 2013. Normer for lærerskjemaet baserer seg på ca. 1.500 lærerutfyllinger. For disse barna forelå det også foreldreskjemaer, slik at foreldre- og lærerskjemaer kunne sammenliknes.

Når man vurderer resultatene fra 5-15R, må de alltid ses i sammenheng med annen informasjon.

For å bli godkjent som 5-15-bruker må man redegjøre for kompetanse og bruk, samt akseptere de faglige og etiske forutsetningene som gjelder for anvendelsen av instrumentet. Majoriteten av de godkjente brukerne er psykologer, leger eller pedagoger på tilsvarende utdanningsnivå som arbeider med kartlegging innen PPT, habilitering eller barne-og ungdomspsykiatri. Gjennom utdanning og erfaring må man ha tilegnet seg gode kunnskaper om barn og unge, normalutvikling og vansker i utviklingen. Man må ha grunnleggende kjennskap til statistikk for å kunne tolke resultatene, og være klar over både muligheter og begrensninger som ligger i slike instrumenter. Det anbefales at brukere av 5-15R er del av et profesjonelt team. Et grunnkurs i bruk av 5-15R er å anbefale. Lenker til faglitteratur finnes på www.5-15.org - Litteratur.

På en institusjon eller i et fagmiljø er det viktigste at teamet har den nødvendige kompetansen for å tolke resultatene av 5-15R. Flere personer kan legge inn opplysningene i den elektroniske utgaven, men hvordan resultatene og de grafiske skårene tolkes må vurderes av kyndige fagpersoner. 5-15R kan også brukes under veiledning fra andre fagmiljø utenfor institusjonen/praksisen hvis oppfølgingen er tett nok.

Den informasjonen som framkommer er konfidensiell og underlagt nasjonal lovgivning og gjeldene regelverk for taushetsplikt og håndtering av konfidensielle opplysninger, også på din arbeidsplass.

Brukernavn og passord som man blir tildelt som 5-15-bruker er personlig.

Når du søker om en brukerkonto på 5-15.org, må du oppgi din arbeids-epostadresse, ikke en privat e-postadresse (for eksempel ikke @hotmail.com- eller @gmail.com-adresser)

Takk til NevSom (NK) for bidrag til 5-15.

NevSom – (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier), avsluttet 01.01.18 sitt engasjement i forhold til 5-15. NK - Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi – ble i 2015 slått sammen med autismeenheten til NevSom. NK var i over 20 år sentral i drift og videreutvikling av 5-15.

NevSom er i endring hva gjelder mandat, oppgaver og prioriteringer. Bruk av personell og økonomiske ressurser på 5-15 passer ikke lenger inn i den nye profilen. Den nordiske 5-15 gruppen ønsker med dette å rette en stor takk til NK / NevSom for bidrag gjennom mange år.

Leder av NK fra starten i 1994 fram til hun gikk av i 2014, Gerd Strand (1943-2015), var meget sentral i 5-15 arbeidet. Hun var Norges medlem i den nordiske faggruppen som utviklet instrumentet. Utgifter til etablering av elektronisk plattform, drift og vedlikehold ble i mange år dekket av NK’s budsjett. Alle søknader fra Norge om godkjenning som bruker, samt forespørsler av faglig og teknisk art, har blitt behandlet eller videreformidlet av konsulent/landkoordinator Hege Skoghus. Konsulent på timebasis fra 1999 til 2017, nevropsykolog Geir Øgrim, har brukt mye av sin NK tid på 5-15. Fra 2013 til 2017 var Egil Midtlyng deltaker i den nordiske samarbeidsgruppa. Avdelingsleder i Statped, Aud Mork Bredesen, jobbet i mange år tett sammen med Gerd Strand om 5-15.

Fra 01.01.2018 drives 5-15 fra GNC (Gillberg Neuropsychiatry Centre) i Gøteborg. Den nordiske samarbeidsgruppen fortsetter, og det datatekniske arbeidet med drift, vedlikehold og oppdateringer vil fortsatt bli utført av Caddiesoft.


From 1st of January 2018 NevSom at Ullevål University hospital, Oslo, Norway, no longer supports the 5-15 questionnaire. NK (National Recourse Centre for ADHD, Tourette’s syndrome and Narcolepsy - part of NevSom from 2015) for many years covered the expenses related to maintenance and professional development of 5-15. NevSom has changed, and economical and professional support of the 5-15 questionnaire is no longer part of their profile.

The Nordic 5-15 group would like to thank NK/NevSom for their contributions to 5-15 through many years. First of all we would like to thank Gerd Strand (1943-2015), head of NK from 1994 to 2014, for her inspiring enthusiasm, professional and economical support.

The Nordic group will continue its work and the economical responsibility for 5-15 will be held by GNC (Gillberg Neuropsychiatry Centre) in Gothenburg.

Translation of the Five-To-Fifteen (FTF; 5-15) questionnaire. Guidelines and obligations

As mentioned above; the Five- To- Fifteen (FTF; 5-15) is a parent questionnaire developed in the Nordic countries to map difficulties in children and adolescents aged 5 to 15. At www.5-15.org professionals who have been accepted as users, can load their ratings and receive an immediate norm based graph of the results.

The FTF questionnaire consists of 181 statements followed by boxes marked “Does not apply”, “Applies sometimes/to some extent” or “Applies”. The areas covered include motor function, attention/executive function, language, memory, learning, social skills, internalizing and externalizing behavior problems. Questions regarding impairments are included in the newest version. The norms are based on ratings from parents. A recent Danish study found significant differences between parents and teachers rating the same children. At the same time the mean domain and sub domain scores did not differ very much between parents and teachers in absolute numbers (Lambek &Trillingsgaard 2014). At present FTF is available in seven languages (English, Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Estonian and Russian). The text included in the graphs has not been translated to Estonian or Russian.

The FTF was developed by a group of Nordic experts in developmental disorders. The majority of the founders, supplemented by some professionals of similar background, are still working to improve and expand the questionnaire which is one of the most commonly used instruments in the Nordic countries. FTF is a non-profit enterprise. The maintenance and development of the instrument is supported by GNC (Gillberg Neuropsychiatry Centre; Sweden), NevSom (Norwegian recourse centre for neurodevelopmental disorders and hypersomnias), and the University of Aarhus (Denmark). So far no costs are involved for professionals accepted as users.

The FTF board welcomes translations into new languages. Some rules have to be followed, however. First of all; in every country using FTF there has to be someone responsible for doing a short evaluation of the people applying for registration as users. (See www. 5-15.org “apply for new account”). The majority of those accepted as users are psychologists working in schools or health care systems, psychiatrists, pediatricians or other medical professionals, educators working with assessment of developmental, learning and emotional disorders, and people with other educational backgrounds working with such disorders.
Those accepted as users may have questions that should be addressed by professionals in their own country. These two functions; accepting new users and answering questions, can be carried out by the same person.

Translations into new languages have to follow accepted rules for such translations. Starting with (usually) the English version an adequate translation into the new language has to be done, before back translation to English. This can be accomplished by anyone who has the competence to do this. The FTF board has to approve the back-translated English version, however, and receive a guarantee that the person responsible for the back-translation did this translation from the version of the new language, and did not use the original English version. Significant differences between the original English version and the back translated English version must lead to adjustments of the new language version. The final back translated English version, and the final version in the new language has to be sent to the FTF board for final approval.

Publishing of new versions without permission, or the use of FTF for profit is illegal. The FTF board welcomes use of the FTF in research and whishes to be informed about research projects using the questionnaire.

Please contact neuropsychologist PhD Geir Øgrim (gei-oe@online.no) for further information.